Lojalitātes programmas “RD klubs” noteikumi

Spēkā no 2018. gada 1.janvāra

Noteikumos lietotie jēdzieni:

1.1. Programma – SIA „MK Trade” (RD Electronics) īstenotā lojalitātes programma „RD klubs”.

1.2. RD kluba biedrs – fiziska persona, kura ir reģistrējusies RD klubā, un kurai, kā RD kluba biedram tiek nodrošina dalība Programmā. Programmas dalībnieks var izmantot visas Programmas sniegtās priekšrocības.

1.3. Partneris – RD Electronics sadarbības partneris, kas  Programmas ietvaros piedāvā dažādas priekšrocības Programmas dalībniekiem. Partneru saraksts un priekšrocības tiek publicētas Programmas vietnē.

1.4. Programmas vietne – RD Electronics interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.rdveikals.lv

1.5. Klientu serviss – RD Electronics atbalsta un informācijas dienests. Darba laiks: darba dienās no pulksten 9:00 līdz 18:00. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 66165555. E-pasts: [email protected] .

1.6. Noteikumos neatrunātie jēdzieni tiek izmantoti saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu regulējumu.

Vispārējie noteikumi

2.1. Programma un šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1. janvārī.

2.2. Reģistrējoties RD klubā,  Programmas dalībnieks brīvprātīgi piekrīt tam, ka viņa personas dati tiks apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. SIA “MK TRADE” apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un to izmantošanu atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

2.3. Reģistrējoties RD klubā, Programmas dalībnieks piekrīt, ka viņa sniegtos datus (personas datus/informāciju) un Programmas laikā reģistrētos preču/pakalpojumu pirkumu datus SIA “MK TRADE” izmantos tirgus pētījumu veikšanai, pirkuma darījumu uzskaites veidošanai un analizēšanai, piemērotāko piedāvājumu atlasei, īpašo akciju piedāvājumu veidošanai, loteriju organizēšanā. Programmas dalībnieks apliecina SIA “MK TRADE” tiesības nosūtīt (e-pasta veidā un/vai SMS veidā) Programmas dalībniekam mārketinga materiālus, reklāmas un citus komerciāla rakstura paziņojumus. Programmas dalībniekam ir tiesības atteikties no minētās informācijas saņemšanas jebkurā brīdī sazinoties ar Klientu servisu, šajā gadījumā Programmas dalībnieks automātiski tiek izslēgts no RD kluba un zaudē visas RD kluba biedra (Programmas) priekšrocības.

2.4. SIA “MK TRADE” patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Programmas noteikumos un/vai atcelt Programmu. Par Programmas noteikumu maiņu un/vai Programmas atcelšanu SIA “MK TRADE” informē, paziņojot Programmas vietnē un/vai izvietojot informāciju RD Electronics veikalos, ne vēlāk kā 10(desmit) dienas iepriekš.

2.5. Dalība RD klubā ir bezmaksas un par dalību Programmā netiek iekasēta nekāda veida maksa.

Programmas lietošanas noteikumi

3.1. Par Programmas  dalībnieku var kļūt un visas Programmas piedāvātās priekšrocības var izmantot 18 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga persona, kura ir reģistrējusies RD kluba interneta vietnē www.rdveikals.lv . Lai reģistrētos Programmā, dalībniekam ir jānorāda (jāsniedz) SIA “MK TRADE” šāda informācija: 1. vārds; 2. dzimums; 3. e-pasta adrese; 3. tālruņa numurs; 4. dzīvesvietas pilsēta. Programmas dalībnieks, sniedzot SIA “MK TRADE” norādīto informāciju apliecina, ka tā ir patiesa un pieder informācijas sniedzējam. Gadījumā, ja Kluba biedra sniegtā informācija(1. vārds; 2. dzimums; 3. e-pasta adrese; 3. tālruņa numurs; 4. dzīvesvietas pilsēta) tiek mainīta, tad RD kluba biedram ir pienākums par to nekavējoties paziņot SIA “MK TRADE”. Gadījumā, ja RD kluba biedram SIA “MK TRADE” izsniedz lietotāja vārdu un/vai paroli tad Programmas dalībniekam ir pienākums šo informāciju glabāt un Programmas dalībnieks nav tiesīgs izpaust šo informāciju citai/citām personām. Programmas dalībnieks ir atbildīgs par sekām, kuras var iestāties lietotāja vārda un/vai paroles izpaušanas gadījumā.

3.2. Gadījumā, ka RD kluba biedrs neievēro/pārkāpj Programmas noteikumus, SIA “MK TRADE” ir tiesīgs nekavējoties bloķēt kluba biedra dalību Programmā, vai izslēgt RD kluba biedru no Programma, nesniedzot nekāda veida paskaidrojumus par bloķēšanas / izslēgšanas veikšanu.

3.3. Viena persona ir tiesīga reģistrēties Programmā tikai viena RD kluba biedra statusā.

3.4. Programmas dalībniekam ir pienākums ievērot Programmas noteikumus.

Programmas priekšrocības

4.1. Dalība Programmā RD kluba biedram nodrošina šādas priekšrocības:
     4.1.1. katru akcijas periodu īpašie piedāvājumi Programmas dalībniekiem;
     4.1.2. piekļuvi Slepenās izpārdošanas piedāvājumiem;
     4.1.3. atlaižu kuponu saņemšanu;
     4.1.4. iespēju uzzināt pirmajam par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām;
     4.1.5. iespēju izmantot Partneru piedāvātās priekšrocības un akcijas.

4.2. Programmas dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, par kurām RD Electronics informē RD kluba biedru.

4.3. Ja Programmas dalībnieks konstatē, ka nevar izmantot kādu no Programmas priekšrocībām, viņam jāsazinās ar SIA “MK TRADE” Klientu servisu.

Nobeiguma noteikumi
5.1. Dalība Programmā var tikt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka un/vai SIA “MK TRADE” iniciatīvas. RD kluba biedra dalība Programmā ir brīvprātīga. RD kluba biedrs ir tiesīgs jebkurā laikā izstāties no Programmas, par to rakstveidā informējot SIA “MK TRADE”*.

5.2. Pēc Programmas pārtraukšanas RD kluba biedra sniegta informācija un dati (tajā skaitā personas dati) tiek automātiski dzēsti.

* SIA “MK TRADE”, reģistrācijas Nr. 40103299982, adrese: Buļļu iela 51c, Rīga, LV-1067, Latvija, e-pasts: [email protected], nosūtot sms, epastu vai nospiežot “Atrakstīties”.